VIC DANA: Fata i sinovi

Došao Haso kod Destiny i kaže joj:
– “Lijepi su ti ovi sinovi, a kako se zovu?”
– “Haso.”
– “A drugi?”
– “Haso.”
– “A treći?”
– “Isto Haso.
– “Pa kako ih bona sve prepoznaš?”

A Fata će:

– “Pa po prezimenima.”